List of professional publishing activities

List of professional publishing activities

HAKLOVÁ, Božena – MAJLÁTHOVÁ, Viktória – MAJLÁTH, Igor – PETRILLA, Vladimír – OSELSKÝ, M. – PEŤKO, Branislav. Plazy strednej Európy, Afriky a Ázie ako hostitelia krvných parazitov. In X. České a Slovenské parazitologické dny : program a sborník abstraktů. – Brno : Masarykova Univerzita, 2012, s.27. ISBN 978-80-210-5862-0.

HAKLOVÁ, Božena – MAJLÁTHOVÁ, Viktória – MAJLÁTH, Igor – PETRILLA, V. – OSELSKY, M. – PEŤKO, Branislav. Detection of blood parasites in reptiles from the central Europe. In Folia Medica Cassoviensia : odborný časopis pre lekárske, farmaceutické a biologické vedy. – Košice : LF UPJŠ, 2012, vol.67, no.1 Suppl.1, p.19-22. ISBN 978-80-7097-759-0. ISSN 1337-7817.

HAKLOVÁ, Božena – MAJLÁTHOVÁ, Viktória – MAJLÁTH, Igor – PETRILLA, Vladimír – OSELSKÝ, Milan – PEŤKO, Branislav. Krvné jednobunkovce (Apicomplexa, Adeleorina) plazov strednej Európy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012 : zborník abstraktov. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2012, s.21-22. ISBN 978-80-970712-2-6.

HAKLOVÁ-KOČÍKOVÁ, Božena – MAJLÁTHOVÁ, Viktória – MAJLÁTH, Igor – BONA, Martin – PETRILLA, Vladimír – OSELSKÝ, Milan – LITSCHKA-KOEN, Thea – PEŤKO, Branislav : Hemogregaríny (Apicomplexa, Adeleorina) plazov. In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 7.-8. september 2011 : zborník príspevkov a abstraktov. – Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011. – ISBN 9788080772307. – S. 318-320.

BONA, Martin – MAJLÁTH, Igor – PETRILLA, Vladimír – OSELSKÝ, Milan – PEŤKO, Branislav. Exofilné kliešte Svazijska z vegetácie a vybraných druhov hostiteľov In: II. Labudove dni : vedecká konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, 28.-29. apríl 2011. – Bratislava : Virologický ústav, 2011. – ISBN 9788097069254. – S. 15-16.

Oselský Milan, Oselská Miroslava, Halán Miloš, Pilipčinec Emil, Letková Valéria: Comparison of habitats in Podarcis muralis and Lacerta viridis in selected, regularly monitored areas in Slovakia, 2013.
In: VIII. Simposium Internacional de Fauna Salvaje, 31.10. – 3.11. 2013, Leon : Book of abstracts. – 1. vyd. – Zamora : WAVES, 2013. – ISBN 978-84-6920-318-0. – S. 105.

Oselský Milan, Halán Miloš, Oselská Miroslava: Population tracking of Lacerta viridis and Podarcis muralis in natural reserve of Domické škrapy/, 2015. In: IX International symposium on wild fauna, Košice, September 15-19 2015 [elektronický zdroj] / ed. Alica Kočišová, Marián Prokeš ; rec. Peter Lazar, Martin Tomko. – 1. vyd. – Košice : UVLF, 2015. – ISBN 978-80-8077-471-4. – CD-ROM, S. 113.